Laboral

Negociació convenis

Contractació i acomiadaments

Assessorament

Seguretat social

Riscos laborals

Inspeccions de treball

Mercantil

Societats

Contractació

Concursal

Bancari

Successió empresarial

Contenciós

Civil

Responsabilitat Civil

Contractació

Successions i Família

Contenciós civil

Execucions

Penal

Delictes societaris

Seguretat vial

Accidents i seguretat en el treball

Relacions familiars, guarda i custodia, abandonament,...

Administratiu i Urbanisme

Gestió urbanística

Assessorament a Administracions

Tramitació expedients i recursos

Sancions administratives

Responsabilitat Patrimonial

Via de fet

Tributària

Estudi i planificació tributària

Incidència en operacions / transaccions

Successions particulars i empresarials

Recursos i reclamacions Internacional

Mediació

Empresarial

Laboral

Familiar

Consum

Execucions hipotecàries

Ciutadana i comunitària